Klub Entuzjastow Turystyki

Było to w 1956 roku. Lato dobiegało końca. Wędrowaliśmy brzegami jezior mazurskich. Było nas dwóch: Leszek i Romek. Zdjęcia, biwaki pod gołym niebem, przygody, których nie szczędził nie znany turystyczny szlak, wrażenia i wciąż pęczniejący od notatek czerwony reporterski notes... Wtedy zrodził się pomysł... Wraz z melodią „Baio Bongo" przywędrował on znad jeziora Tracz do Warszawy do redakcji „Nowa Wieś" i Rady Głównej Zrzeszenia LZS. Powstał projekt zorganizowania pierwszego w Polsce młodzieżowego Klubu Entuzjastów Turystyki. Gdzie? Przy Radzie Głównej LZS i Redakcji „Nowa Wieś." Chodziło o turystykę narciarską, pieszą, kolarską i wodną. Nie narzucaliśmy nic. Niech członkowie decydują sami. Kto mógł być członkiem Klubu Entuzjastów Turystyki? Każdy entuzjasta wędrówek, przygód, pełnych uroku spływów kajakowych, wycieczek narciarskich i kolarskich. Obojętne — młody czy stary, chłopak czy dziewczyna. Wreszcie każdy, kto pragnął poznać i wiedzieć jak najwięcej, żądny przygód, których nie poskąpi mu nie znany turystyczny szlak. Klub Entuzjastów Turystyki był początkiem rozwoju młodzieżowej turystyki na wsi. W Polsce jest wiele instytucji i organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem turystyki i krajoznawstwa. Są także przedsiębiorstwa, biura podróży i spółdzielnie turystyczne. Wymienimy najważniejsze, z którymi spotykać się będziemy przy organizowaniu wycieczek i imprez turystycznych. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki jest organem państwowym, powołanym przez prezesa Rady Ministrów. Do zakresu działania Komitetu w dziedzinie turystyki należy m. in.: ustalanie kierunków i programów turystyki oraz opracowywanie perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów, jak również koordynowanie i kontrola realizacji zadań objętych tymi planami. Komitet ustala zasady zagospodarowania turystycznego kraju, koordynuje na bieżąco działalność w zakresie organizowania i obsługi turystyki, wykonywanej przez organy państwowe, instytucje i organizacje oraz osoby fizyczne. Komitet współdziała w zakresie swoich zadań z masowymi organizacjami społecznymi, a w szczególności ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi i spółdzielczymi. W województwach i powiatach przy prezydiach rad narodowych działają wojewódzkie i powiatowe komitety kultury fizycznej i turystyki, które spełniają podobną rolę, jak komitet na szczeblu centralnym.

wakacje Abu Dhabi viajes baratos a europa