Mlodosc

Nieodłączną cechą młodości jest chęć poznawania otaczającego świata. Trudno sobie wyobrazić młodzież, której nie pasjonowałaby myśl o nowych nie znanych krajach, miastach, wsiach, lądach i morzach. Czasem te nie znane kraje leżą bardzo blisko. Odległość w kilometrach nie gra tu wielkiej roli. Nietrudno jest zainteresować młodzież czymś, co znajduje się nawet na terenie rodzinnego miasta czy sąsiedniej wsi, byleby obiekt tego zainteresowania odpowiadał niezbędnym wymaganiom, żeby to było coś nowego, nie znanego jeszcze, coś, co rzeczywiście warto poznać. Ruch turystyczny jest istotnym przejawem w działalności każdej organizacji młodzieżowej, szczególny nacisk kładzie nań także nasza organizacja ZMW. Warunki do organizowania wspólnych wypraw są tu czymś najbardziej oczywistym i naturalnym. Wszyscy członkowie naszej organizacji tworzą jakby jedną rodzinę związkową, która powinna jak najlepiej się znać, świadczyć sobie nawzajem pomoc i dzielić się wiedzą. Najłatwiej poznać się organizując nie tylko wzajemne odwiedziny kół, ale i wspólne — najpierw bliższe, potem dalsze — wycieczki. Każde takie odwiedziny czy każdą wycieczkę trzeba jednak przemyśleć i zorganizować zgodnie z określonym planem. Okazji do odwiedzin sąsiednich kół jest wiele: trzeba by przecież odwiedzić młodzieżową świetlicę sąsiedzkiego koła, dać w niej czasem przedstawienie naszego amatorskiego teatrzyku lub wziąć udział w przedstawieniu innego koła, obejrzeć wyniki prac konkursów rolnych lub też zaproponować wspólną zabawę, majówkę, zawody sportowe czy wreszcie wycieczkę. Najwłaściwiej jest zacząć wspólne wycieczki od poznania tego, co przecież znać powinno się najlepiej — własnej wsi. Każdy mieszkaniec wsi powinien znać historię swojej wsi, historię ucisku i wyzwolenia chłopa spod jarzma pańszczyzny, powinien znać dawne zwyczaje i obyczaje ludowe w okolicy, stroje, narzędzia pracy, jakimi się dawniej posługiwano, wszystkie ważniejsze wypadki z życia społecznego i politycznego, jakie się na wsi wydarzyły, historie wojen, które przez nią przeszły, i udział jej w walkach wyzwoleńczych.

wakacje Anglia Kraków Trapani