Organizacje na wsi

Trzeba też powiedzieć, jakie były i są organizacje na terenie wsi i czym się w jej życiu zasłużyły. Takie teoretyczne poznanie wsi dostarczy materiału na kilka co najmniej zebrań. Powstaną z pewnością nowe projekty, nowe inicjatywy. Między innymi także inicjatywa zwiedzania ciekawych zakątków i zabytków własnej wsi, potem — dalszej okolicy, powiatu, województwa, wreszcie Polski. Ważne jest poznawanie się wzajemne sąsiadujących wsi, wzajemne odwiedziny mieszkańców wiosek, niezależnie od wieku i przynależności organizacyjnej. Młodzież ZMW ma już na swym koncie osiągnięcia i na tym polu. Tak np. w jednej ze wsi, zagubionej wśród lasów Puszczy Solskiej, młodzież namówiła sąsiadów do urządzenia wspólnej wieczornicy połączonej z darciem pierza. Wieczornica się udała. Przyjechali mieszkańcy Rudki — śpiewano i żartowano, opowiadano o różnych dziwach: o starym kurhanie w pobliskiej wsi, o nieznanej mogile, o najstarszej w okolicy chacie, o ciekawej rzeźbie ludowej. Posypały się plany wspólnych wypraw i powstał ogólny, jak najbardziej realny plan turystyki w gromadzie. Z czasem przyjdą także z pewnością projekty dalszych wypraw. Jednak każda taka dalsza wycieczka wiąże się z pewnymi kosztami. Skąd młodzież wiejska może czerpać na to potrzebne fundusze? I o to nie tak trudno. Najpewniejsze są oczywiście własne oszczędności, systematycznie, stopniowo odkładane na książeczkę w kasie spółdzielczej. Można także uzyskać potrzebne środki przez organizowanie zabaw, loterii, przedstawień. Wreszcie w budżecie organizacji zrzeszających naszych członków znaleźć się może wyznaczony choćby skromny fundusz na organizowanie turystyki młodzieżowej. Resztę funduszu — byleby wycieczka była atrakcyjna i dobrze zorganizowana — uzupełni z pewnością sama młodzież, dokładając swoje oszczędności. O transport również nie tak trudno. Bardzo już popularnym, wszędzie docierającym i lubianym środkiem lokomocji stał się rower. Rowerów jest w każdej wsi sporo. Można na nich wyprawiać się nawet na dalsze, parodniowe wycieczki. Motocyklem, również coraz częściej na wsi spotykanym, objechać można z powodzeniem całą Polskę. Ba, byli tacy, którzy wyjeżdżali na nich za granicę.

bangkok Warszawa Liverpool delegowanie pracowników do francji 2016