Rozwoj turystyki na wsi

Dużą rolę w rozwoju turystyki na wsi odegrała Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa „Gromada". Powstała w 1937 roku, z inicjatywy młodzieży wiciowej, Związku Spółdzielni Spożywców „Społem" i innych postępowych organizacji działających na wsi. Przed wojną żywot jej był jednak niezbyt długi — działała zaledwie dwa i pół roku. W tym czasie, pomimo oporów ze strony sanacji i ostrej nagonki kapitalistycznych biur podróży, zdołała jednak szeroko rozwinąć swą działalność. Dla przykładu można podać chociażby fakt, że „Gromada" opracowała dziewięć szlaków-wycieczkowych dla wycieczek po całym kraju, uzyskując duże zniżki kolejowe. Grupami po dwadzieścia pięć osób przewędrowało po tych dziewięciu szlakach przeszło sto tysięcy wiejskich turystów. Spółdzielnia organizowała wczasy dla pracowników spółdzielczych w górach, nad morzem, nad Jeziorami Augustowskimi, po wsiach, organizowała wycieczki do Danii, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Czechosłowacji, Bułgarii i Jugosławii. Wycieczkami zagranicznymi objęła do trzech tysięcy osób. Obecnie Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa „Oroimidu", reaktywowana 4 grudnia 1957 roku, zrze- n/.n ponad osiem milionów członków i ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Do spółdzielni przystąpiły nie- mni wszystkie organizacje i instytucje działające na wsi: Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", Centralny Związek Kółek Rolniczych, Związek Młodzieży Wiejskiej, Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych, Rada Główna Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe" oraz wiele innych organizacji i instytucji. Organizatorem i propagatorem wycieczek chłopów do miast był także Związek Samopomocy Chłopskiej. Setki tysięcy chłopów biorąc udział w wycieczkach — autokarem lub pociągiem — zwiedziło dzięki inicjatywie ZSCh wiele miast i ośrodków socjalistycznego uprzemysłowienia kraju. Obecnie zakres ruchu turystycznego jest bardzo szeroki i obejmuje niemal wszystkie warstwy społeczeństwa. Opieka partii i rządu, w postaci pomocy finansowej, nad rozbudową sieci schronisk i turystycznych domów noclegowych, powszechne stosowanie zniżek kolejowych, zwiększająca się produkcja sprzętu turystycznego dają rękojmię dalszego rozwoju turystyki jako bardzo pożytecznego i wszechstronnego wypoczynku.

śniardwy noclegi Spotkania towarzyskie, Spotkania bez zobowiązań, Quickie wakacje UAE