Spoldzielnia Turystyczno Wypoczynkowa Gromada

Organizuje dla mieszkańców wsi masowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze pociągami i autokarami, wycieczki zagraniczne, wycieczki do teatrów, oper, muzeów, «na imprezy sportowe, rozrywkowe itp., szkolenie motorowe dla mieszkańców wsi i członków spółdzielni, obsługuje zjazdy, narady i konferencje turystyczne oraz prowadzi własne ośrodki campingowe w atrakcyjnych miejscowościach kraju. Spółdzielnia „Gromada" posiada własne autokary, załatwia zniżki kolejowe oraz prowadzi w zakresie turystyki wszelkie usługi dla swoich członków. „Gromada" organizuje również wczasy „Pod Gruszą" dla mieszkańców miast. W każdym województwie działają oddziały wojewódzkie „Gromady". Informacji w sprawie „Wczasów pod gruszą" udziela Zarząd Główny Spółdzielni „Gromada", którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Podwale 21. Spójrzmy Ina turystyczną mapę swojego regionu. Nie ma chyba takiego zakątka, w którym nie byłoby co zwiedzać. Przysłowie „sami nie wiecie, co posiadacie", jest tu bardzo aktualne. Najczęściej. nie wiemy, co warto zwiedzić, zobaczyć, usłyszeć we własnej wsi. Ba, nawet nie przypuszczamy, że można zorganizować wycieczkę niedzielną do miejsca znajdującego się właśnie w naszej okolicy. Jednym słowem: o turystyce albo niewiele wiemy, albo też nie potrafimy zająć się nią. Po prostu nie umiemy z niej korzystać. Tak było do niedawna. Dopiero w 1956 roku na apel Rady Głównej Zrzeszenia LZS i redakcji „Nowa Wieś" zaczęły masowo powstawać kręgi entuzjastów turystyki. Był to żywiołowy rozwój młodzieżowej turystyki na wsi, świadczący o potrzebie jej zorganizowania. Obecnie młodzieżowa turystyka wiejska w oparciu o Związek Młodzieży Wiejskiej i Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe" wypracowała własną strukturę organizacyjną. Koordynującą rolę młodzieżowej turystyki wiejskiej spełnia powołana w 1958 roku Centralna Komisja Turystyki Wiejskiej, której siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Smolnej 40. W skład CKTW wchodzi pięciu przedstawicieli Zarządu Głównego ZMW, pięciu przedstawicieli Rady Głównej Zrzeszenia LZS oraz przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa, Centralnego Związku Kółek Rolniczych, Spółdzielni Turystyczno-wypoczynkowej „Gromada", Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych, Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", redakcji „Nowa Wieś", „Zarzewie", „Dziennika Ludowego" i inni.

hotel w gdańsku lotnisko modlin ubezpieczenie majątkowe Bemowo