Turystyka w Polsce

Początek turystyki w Polsce, w formie zorganizowanego ruchu wycieczkowego, sięga pierwszych lat XIX wieku. Gorącym entuzjastą turystyki był jeden z najznakomitszych ludzi ówczesnych czasów, Stanisław Staszic, który sto pięćdziesiąt lat temu zdobył szczyt tatrzański — Łomnicę. Gorącymi entuzjastami turystyki byli wybitni poeci, jak Seweryn Goszczyński, Jan Malczewski i Wincenty Pol, którzy podczas wycieczek, w bezpośrednim obcowaniu z przyrodą, znajdowali natchnienie dla swej twórczości. Wybitni działacze śląscy, Stęczyński i Lompa, dzięki swym wędrówkom po kraju przyczynili się do upowszechnienia wiedzy o ziemiach zachodnich. Znany lekarz z Zakopanego Tytus Chałubiński, zapoczątkował turystykę tatrzańską, która zajmuje czołowe miejsce w krajowym ruchu turystycznym. Wiele wycieczek w Tatry odbył Włodzimierz Lenin podczas pobytu w Poroninie. Dla upamiętnienia tych wędrówek nazwano szlak Jego wędrówek imieniem Lenina. W drugiej połowie XIX wieku powstały w Polsce pierwsze stowarzyszenia, których celem było zorganizowanie ruchu turystycznego. W 1873 r. w zaborze austriackim powstało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, którego zadaniem było organizowanie zbiorowych wycieczek, popularyzacja naszych gór, ochrony przyrody i folkloru góralskiego. Szybki rozwój turystyki zorganizowanej w PTT spowodował, że w 1906 r. w Kongresówce powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Celem tego Towarzystwa było również organizowanie wycieczek, podczas których uczestnicy poznawali kraj, przyrodę, zabytki historyczne i kulturalne oraz związane z nimi legendy i wydarzenia historyczne. Wycieczki przyczyniały się do gruntowniejszego poznawania zwyczajów ludu polskiego, jego pieśni i strojów. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze prowadziło ożywioną działalność wśród młodzieży szkolnej przez organizowanie zbiorowych wycieczek, na których młodzież poznawała piękno naszego kraju, zwyczaje ludu, bogactwo strojów i regionalnego budownictwa. PTK organizowało także regionalne muzea krajoznawcze i prowadziło szeroką akcję popularyzacji znajomości kraju przez wydawanie monografii i broszur o charakterze krajoznawczym, jak również przewodników po kraju.