Wycieczki do miast

Jedną z najpopularniejszych form turystyki uprawianej na wsi to wycieczki do miast. Bliższych i dalszych. Mogą to być wycieczki na wystawę rolniczą lub przemysłową, w celu zwiedzenia historycznych zabytków, obejrzenia miejsc wyróżniających się oryginalnym pięknem przyrody, zwiedzenia muzeum, zakładów przemysłowych, zobaczenia nowoczesnej architektury i zdobyczy cywilizacji, obejrzenia sztuki teatralnej, filmu, operetki, opery. Wycieczki takie, o ile są dobrze zorganizowane, mogą dostarczyć bogatych wrażeń i przyczynić się do nawiązania pożytecznych kontaktów. Przy tej okazji warto wspomnieć, że wiele zakładów przemysłowych i instytucji z miast utrzymuje bliskie kontakty z mieszkańcami wsi, w ramach łączności miasto—wieś. Dzięki temu ludzie niejednej już wioski mieli okazję zwiedzić miasto swych przyjaciół. Tak było ze sławnym Biskupinem, na którego ślady natrafił miejscowy nauczyciel Walenty Szweieer. Przekazał on Uniwersytetowi Poznańskiemu wiadomość, która przyczyniła się do podjęcia badań wykopaliskowych przez prof. J. Kostrzewskiego; trwają one pod ¡kierunkiem prof. Z. Rajewskiego do chwili obecnej, skupiając na sobie uwagę nie tylko fachowców, lecz także setek tysięcy turystów. Pan Szweieer współpracuje od lat z ekspedycją wykopaliskową, popularyzując przeszłość ziemi żnińskiej. Korzystając z wolnej chwili interesujmy się naszą okolicą, sprawdzajmy te wiadomości, które o niej posiadamy, szukajmy nowych, nie znanych nam zabytków i pomników kultury. Pomagajmy też przy wszelkich poszukiwaniach i pracach badawczych na naszym terenie — będzie to bowiem dogodna okazja dowiedzenia się nowych i ciekawych rzeczy. Na szlakach turystycznych całej Polski spotykamy ludzi, którzy myślą wracają chętnie do Kalisza, opowiadając o jego zabytkach i historii. A czy każdy kaliszanin potrafi opowiadać o dziejach swojego miasta i okolic? Kilka wspólnych wycieczek, jakie odbędziemy po sędziwym mieście-jubilacie, ukaże jego wiele ciekawych problemów i spraw. Kilka wędrówek po Kaliszu ukazać zdoła co najwyżej niektóre problemy tego miasta. Wskazówki w nich zawarte pomogą w samodzielnym opracowaniu programów wycieczek po waszej okolicy lub innych ośrodkach.

viajes a europa Hotel Wyszków wycieczki objazdowe