Chronimy zabytki

Dla turysty, wycieczkowicza nie jest to sprawa wymagająca specjalnego wysiłku lub trudów. Daje natomiast wiele satysfakcji i zadowolenia płynących z przeświadczenia o uratowaniu od zagłady często dla nauki bezcennego zabytku. Uczestnik „małej turystyki" ma szczególną okazję do zainteresowania się zabytkami archeologicznymi oraz architekturą zabytkową, znajdującą się w jego okolicy. Kilka przykładów zaczerpniętych z praktyki pokaże, w jaki sposób turysta przysłużyć się może własnej lub zwiedzanej okolicy. Wszędzie — w miastach i na wsi — obserwujemy prace budowlane. Nowe budynki stawiane są bardzo często w miejscach, gdzie przed wielu wiekami kwitło bujne życie. W Kościelnej, wsi pod Kaliszem, Wacław Mielcarek kopiąc dół fundamentowy zawadził łopatą o gliniane naczynie. Nie rozbił go jednak bezmyślnie — jak to niestety często się zdarza — lecz ostrożnie odczyścił i delikatnie wydobył z ziemi. Stwierdził, iż wewnątrz znajdują się srebrne i miedziane monety. Nie wysypał ich jednak nerwowo w poszukiwaniu złota, lecz wziął kilka sztuk z wierzchu naczynia i udał się z wiadomością o odkryciu na teren wykopalisk Stacji Archeologicznej w Kaliszu. Dzięki szybkiej informacji uzyskanej od odkrywcy przeprowadzono wszystkie obserwacje potrzebne do opracowania skarbu. Naczynie zawierało 3500 monet z XIV i XV w.; na niektórych z nich zachowały się nawet ślady woreczka z tkaniny, w którym włożono monety do naczynia. Skarb ukryty został w ziemi około połowy XV w. Za swoją społeczną postawę W. Mielcarek odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Na polu J. Wojtaszczyka we wsi Lis, w powiecie kaliskim, wybierano piasek dla potrzeb budownictwa. Przy pracach tych natrafiano raz po raz na gliniane naczynia. Uczeń szkoły podstawowej, Jerzy Repelski, w Kłodawie zauważył w wysypywanym gruzie zagadkowe przedmioty metalowe. Zainteresował się nimi i okazało się, że są to stare srebrne monety. Miejscowi kolekcjonerzy namawiali J. Repelskiego, aby im sprzedał zebrane monety, on jednak udał się do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, które wiadomość o odkryciu przekazało Stacji Archeologicznej w Kaliszu. Wśród 25 zebranych monet znajdowało się 17 półgroszy i 8 trzeciaków Władysława Jagiełły z XIV/XV w. Dzięki społecznej postawie J. Repelskiego Kłodawa uzyskała interesującą kolekcję monet na wystawę projektowaną z okazji Tysiąclecia.

www.kwatery-miedzyzdroje.com hiszpania