Wykopaliska

Oglądając wykopaliska w terenie lub eksponaty zgromadzone w Muzeum Ziemi Kaliskiej będziemy mogli zastanowić się nad materialnymi warunkami bytu mieszkańców okolic Kalisza sprzed blisko 2000 lat, poznać ich obyczaje i organizację życia społecznego. Nie zawsze wszystkie te zagadnienia będą dostatecznie udokumentowane materiałem zabytkowym. Ten jednak, który wydobyty został z ziemi, jest dowodem wytężonej pracy i różnorodnych umiejętności słowiańskiej ludności zamieszkującej interesujący nas rejon. Zebrane tutaj ważniejsze wiadomości o Kaliszu starożytnym, sprzed 1800 lat, który w owej odległej epoce nie był miastem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, lecz skupiskiem niewielkich osiedli wiejskich, mają ułatwić przygotowanie wycieczki do tego miasta, w jego okolice lub do muzeum. Jej uczestnicy, posługując się tymi informacjami, będą orientowali się w wynikach najnowszych badań nad starożytną historią Kalisza. Udając się do innej miejscowości w podobny sposób będą mogli przygotować program zwiedzania. Konieczne będzie poznanie literatury, zasięgnięcie informacji o najnowszych odkryciach lub zdarzeniach. Wiedząc o tym, co zostało zrobione, śmiało pytać będziemy o to, co w czasie zwiedzania wykopalisk będzie na warsztacie badawczym, oraz rozumieć potrzebę prowadzonych prac, jak też i konieczność szerokiej społecznej współpracy w ochronie najdawniejszych zabytków. Do dnia dzisiejszego na obecnym przedmieściu Kalisza, zwanym Zawodzie, zachował się szaniec ziemny, obejmujący obszar około 2 ha. Na wiosnę lub w jesieni otaczające go łąki i pola znajdują się często pod wodą. Wielowiekowa uprawa zniszczyła potężne niegdyś wały ziemne, które miejscowa tradycja bezpodstawnie nazywa „szwedzkimi". Jego położenie wśród zabagnionej doliny Prosny i fosy, których ślady można jeszcze zaobserwować, wskazują, że gród kaliski był ważnym i potężnym ośrodkiem militarnym. Rzut oka na mapę pozwoli przekonać się, że kaliski gród bronił dostępu do Wielkopolski od strony Śląska i osłaniał ją od wschodu. Nic więc dziwnego, że budowniczowie wykorzystali wszystkie elementy terenowe, aby Kalisz uczynić niezdobytym. Trud tych budowniczych, organizację ich pracy ocenić można w trakcie prac wykopaliskowych, które coraz pełniej oświetlają nam mało znane dzieje kaliskiego grodu.

noclegi międzyzdroje http://infogdansk.pl/