Zdjecie zawsze dobre

Znamy co prawda tabele naświetleń, ale jakże uciążliwe byłoby korzystanie z nich np. podczas wycieczki kolarskiej. Obrazy zmieniają się jak w kalejdoskopie, a towarzysze podróży nie czekają, aż zdołamy zrobić wyliczenia fotograficzne. Dlatego właśnie w takich wypadkach stosujemy regułę „zawsze dobrych zdjęć". Wydawać by się mogło, że znając wszystko, co wyżej zostało powiedziane, można już robić dobre zdjęcia. Nauka fotografii trwa długie lata, a obejmuje materiał bardzo szeroki. Rzecz jasna, że staraliśmy się tu wyjaśnić tylko podstawowe zagadnienia fotografii, potrzebne amatorowi. Nie na tym jednak koniec. Ażeby dobrze fotografować, należy m.in. wziąć pod uwagę również i kąt, pod jakim patrzymy na fotografowany przedmiot. Na pozór wydaje się, że to, co dostrzega oko ludzkie, utrwali na negatywie aparat fotografii jednak nie jest. Oko ludzkie odbiera pewne wrażeniu, które z kolei skorygowane są w korze mózgowej. Inaczej jest z aparatem. Kamera chwyta wszystko takie, jakie jest i nie jest tego w stanie skorygować. Jako przykład niechaj posłuży nam widok człowieka leżącego. Jeśli sfotografujemy go od strony stóp, wzdłuż tułowia, na odbitce otrzymamy człowieka o nieproporcjonalnie długich nogach i wielkich stopach. Z tego względu ważny jest kąt, pod jakim nastawiamy celownik aparatu na fotografowany przedmiot. Dlatego wszystkim początkującym radzimy fotografować kamerą ustawioną idealnie poziomo lub prostopadle na wysokości mniej więcej połowy fotografowanego obiektu. Oczywiście w naszym przykładzie fotografować będziemy z boku lub pionowo z góry. Osobne zagadnienie to dobór filmu o odpowiedniej czułości, którą najczęściej oznacza się w „DIN-ach". Wbrew mniemaniu początkujących amatorów mniej czuły film jest lepszy. Innymi słowy — im czulszy jest negatyw, tym bardziej ma większe ziarno i tym samym miękko pracuje, co najlepiej uwidacznia się na odbitkach. Dlatego wszystkim radzimy film Agfa 17/10 DIN oraz Foton około 18/10 DIN, który można używać niemalże w każdych warunkach; nie ma on również ziarna.

wyjazd Syberia Rosja http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html Precyzyjne lornetki ornitologiczne i inne.