Kajakarstwo

Kajak to lekka łódź umożliwiająca nam przebycie najbardziej nawet małych rzeczek czy strug, łatwa w transporcie przy „przenoskach", zwrotna na wodzie, ładowna w czasie jazdy — doskonale nadaje się do uprawiania turystyki wodnej. Przed wyruszeniem na wędrówkę wodną powinniśmy zapoznać się z siecią wodną naszego kraju, ułatwi to nam w znacznym stopniu dokonanie wyboru odpowiedniego szlaku wodnego. Prawie cała sieć wodna Polski należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Główną tu rolę odgrywa Wisła oraz Odra wraz ze swymi dopływami. Bliskie ich położenie i oddzielenie stosunkowo niskimi działami wodnymi ułatwia połączenie siecią kanałów, co również dogodne jest dla turysty wodnego na odcinku przerzucania się z jednego szlaku na inny. Rozróżniamy dwa rodzaje szlaków wodnych: szlak górski i szlak nizinny, które jeszcze dzielimy na szlak łatwy, trudny i bardzo trudny. Szlak łatwy — charakteryzuje się słabym prądem; na takim szlaku możemy spokojnie płynąć, nie narażeni na podwodne głazy czy zwalone do wody kłody drzew, dzięki czemu nie musimy śledzić biegu wody i możemy skoncentrować się prawie wyłącznie na pięknie mijanych okolic. Szlak trudny — w korycie rzeki lub strugi spotykamy głazy lub kłody drzew, prąd jest szybki, na trasie mamy cały szereg „przenosek" ze względu na śluzy, mostki itp. Szlak bardzo trudny — to szlak tylko dla wytrawnego wodniaka, to już nie tylko konieczność znajomości wody, to nie tylko baczne obserwowanie ukrytych w korycie, niewidocznych dla oka przeszkód, to prawie że niebezpieczeństwo, gdzie chwilowa nawet nieuwaga może spowodować wywrócenie się. Dla orientacji podamy szlaki górskie, które z reguły zaliczamy do szlaków -bardzo trudnych ze względu na czyhające zewsząd niebezpieczeństwo. Rzeki górskie to: Dunajec, Poprad, Soła, Skawa, Wisłok, Wisłoka, Raba, San. Również i Radunia, która chociaż płynie przez Pojezierze Kaszubskie, ze względu na bystrość nurtu i liczne przeszkody na trasie zaliczana jest do rzek górskich. Szlaki nizinne to wszystkie inne nasze rzeki, duże i małe, ich dopływy, strugi, jeziora, a także połączenia kanałowe.