Kierownik grupy

Na czele grupy stoi oczywiście kierownik, czuwający nad prawidłowym przebiegiem wyprawy turystycznej. Jemu też podlegają wszyscy uczestnicy wyprawy. ¡Bez jego zezwolenia nikt nie może przedsiębrać na własną rękę żadnych prac. Bez jego zezwolenia nikt nie może oddalić się od grupy. On również wyznacza dyżury i funkcje, biorąc oczywiście pod uwagę przydatność danego człowieka do danej pracy. Kierownik ma zastępcę, który może pełnić obowiązki gospodarza. Do jego obowiązków należy, między innymi, zaprowiantowanie. Gospodarz wybiera sobie z grupy kilku uczestników, którzy pomagają mu w pracy. Bardzo zbliżoną funkcję piastuje skarbnik. On to, w porozumieniu z gospodarzem, ustala jadłospis dzienny, biorąc oczywiście pod uwagę możliwości finansowe grupy. Szef kuchni— tu nie trzeba wyjaśnień. Jeśli jednak zdecydowaliśmy się gotować sami, do każdego posiłku kucharzowi przydziela się pomocników. Trudno przecież wymagać od niego, by sam zrobił wszystko. On wespół z gospodarzem i skarbnikiem ustala jadłospis dzienny, przyprawia potrawy itp. Uboczne czynności wykonują członkowie grupy turystycznej. Olbrzymie pole do działania ma „minister kultury i sztuki". Od niego przecież zależy program artystyczno-rozrywkowy grupy. Z tego więc względu radzimy mu przed wyruszeniem na wyprawę opracować szczegółowy plan imprez i rozrywek na trasie, a w czasie trwania wycieczki, kontrolować jego wykonanie. Sanitariusz — powinien znać swoje obowiązki, a na wszelki wypadek, j znając trasę wycieczki, ustalić punkty medyczne i szpitalne. Pod jego również opieką znajduje się apteczka. On przede wszystkim udziela pierwszej pomocy i on też opiekuje się chorym.. „Minister obrony". Trudno wyobrazić sobie wyprawę- turystyczną trwającą kilka lub kilkanaście dni, której uczestnicy nocują w polu w namiotach, bez nocnej warty. Przecież ktoś musi czuwać nad bezpieczeństwem śpiąćych turystów. Pozostają jeszcze dwie funkcje: kronikarza i fotografa, którzy ze sobą ściśle współpracują. O ich obowiązkach wiele mówić nie trzeba, jako że same nazwy mówią za siebie.

www.dakocar.pl/235/O-nas