Mala turystyka

Uczestnicy „małej turystyki" niech podczas wycieczek nie oczekują na to, co samo wpadnie im w ręce, lecz niech sami zbierają informacje o „uroczyskach" „szwedzkich szańcach", kurhanach, „urnach" i rozmaitych starożytnościach. Odnajdą niektóre z interesujących miejsc w terenie, zobaczą, czy nie niszczeją tam cenne dla poznania naszej odległej historii zabytki, a w razie potrzeby zgromadzą leżące na powierzchni ziemi przedmioty. Obserwacje swoje przekażą wraz z notatkami do muzeum, rady narodowej, MO czy też zawiadomią o nich wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy pamiętać, że prowadzenie wykopalisk przez osoby niefachowe jest niedozwolone, gdyż przynosi więcej szkód niż pożytku. Nie tylko o zabytki archeologiczne pytać należy we wsi lub miasteczku. Gromadzenie informacji o zabytkowych budynkach, od dawna nie używanych w gospodarstwach przedmiotach lub częściach ubioru pomoże w pracy terenowej etnografom. Chronią oni dla muzeów zabytki kultury ludowej, (konserwują je i zabezpieczają. I jeszcze jedno zadanie dla uczestników „małej turystyki" — reagowanie na bezmyślne i barbarzyńskie szpecenie oglądanych zabytków, murów obronnych, baszt, ruin zamków. Czy rzeczywiście miejsca te muszą być pokrywane napisami? Znacznie lepiej wpisywać się do ksiąg pamiątkowych! W porę zrobiona uwaga kolegi lub przyjaciela, biorącego udział w wycieczce, może skuteczniej ochronić zabytek niż regulaminy i instrukcje! Dobra organizacja wycieczki, a więc przede wszystkim jej przygotowanie, a potem przeprowadzenie, decyduje o tym, czy turystyka pozyska nowych zwolenników, czy też zaprzepaści okazję. Karność uczestników, ich dobór pod względem fizycznym i umysłowym, a także cel wycieczki decydują również O jej powodzeniu. Tylko wspólne zainteresowania oraz jednakowe możliwości fizyczne uczestników wycieczki spowodują, że będzie ona udana. Każda grupa wycieczkowa musi mieć swego kierownika. Musi to być człowiek posiadający autorytet, znający swoje obowiązki. Jednym słowem dobry dowódca. Nie ma takiej wycieczki, w czasie której każdy z jej uczestników nie miałby konkretnych obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że podział funkcji zależy od celu i zadań wycieczki.

wyjazd Iran kancelaria Tarnów