Zeglarstwo

Turystyka żeglarska rozwija odwagę i samodzielność, wyrabia siłę i odporność, uczy koleżeństwa i ofiarności, urzeka czarem przygód. Turystyka żeglarska zaczyna poprzez kluby wodniackie wkraczać na wieś. Niestety, ciągle jeszcze mało jest sprzętu i ciągle jeszcze zbyt drogi, ale ta przepiękna, mająca ogromne walory wychowawcze, forma wypoczynku staje się dostępna i dla szerszego ogółu młodzieży. Nie posiadamy jeszcze zbyt wiele nowoczesnego, odpowiedniego sprzętu do uprawiania turystyki żeglarskiej> jednak do włóczęgi szlakami wodnymi wystarczą łodzie żaglowe typu „Omega", pakowne, bardzo stateczne i szybkie. Coraz popularniejsze u nas stają się łodzie „Turystka", najlepiej nadające się do turystyki i najtańsze z łodzi budowanych przez stocznie. Popularne BM-ki zdobyły uznanie szeregu klubów, a ciężkie DZ-ty, łodzie wio- słowo-żaglowe, wspaniale spełniają rolę łodzi szkoleniowych, na których odbywają swe rejsy szkoleniowe uczestnicy kursów LPŻ. Turystykę-żeglarską można uprawiać również na łodzi zbudowanej własnoręcznie. Plany, specjalnie opracowane dla amatorów, otrzymacie za pośrednictwem redakcji czasopisma „Morze". Każdy żeglarz musi umieć pływać, winien przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne na stopień żeglarza, a następnie sternika. Zbudowanie własnej łodzi, jakkolwiek dość trudne, jest jednak możliwe i na wsi. Wyposażenie łodzi stanowi odrębne zagadnienie które omówione zostało w wielu podręcznikach żeglarskich, wydanych przez Polski Związek Żeglarski. Ubiór turysty żeglarza zasadniczo nie różni się od ubioru innych turystów, z tym, że winien on mieć nie krępujące ruchów ubranie nieprzemakalne, buty gumowe i ciepłą bieliznę. Żeglarze są mniej skrępowani brakiem miejsca niż inni turyści, co umożliwia zabranie na rejs bardzo dużej ilości bagażu, wyposażenia osobistego, sprzętu kuchennego, materacy, śpiworów itp. Namiot rozstawiony na bomie łodzi zapewnia wygodny nocleg załodze. Np. w „Omedze" może spać wygodnie 4 osoby.