Ocena odleglosci

Najłatwiej odmierzyć odległość za pomocą metrowej taśmy. Nie zawsze jednak mamy ją przy sobie, a także nie zawsze jest ona przydatna. Weźmy na przykład miarę i spróbujmy zmierzyć szerokość rzeki. Dlatego turysta powinien umieć ocenić odległość, szerokość czy wysokość „na oko". Ocena odległości na oko to sprawa dość indywidualna. Nie wszyscy przecież mają jednakowo dobry wzrok. Z odległości 50 metrów widoczne są oczy, nos i usta na twarzy człowieka. Z odległości 100 metrów twarz wydaje się białą plamą, a wyraźnie odróżnić na niej można jedynie linią, gdzie kończy się czoło, a zaczynają włosy. 3. Z odległości 200 metrów odróżniamy kontury głowy, tułowia, z tym, że widzimy je jako ciemną sylwetkę. Zaznaczamy, że każdy człowiek powinien sam opracować dla swojego wzroku podobną tablicę odległości. Wydawać by się mogło, że możliwie dokładne zmierzenie szerokości rzeki jest bardzo trudne, jeśli nie możemy poruszać się między jej brzegami. Tak jednak nie jest. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jakiś charakterystyczny punkt na przeciwległym brzegu rzeki. Może to być drzewo rosnące tuż nad brzegiem, może to być kępa trzciny czy krzewów. Nazwijmy punkt ten punktem „E". Następnie ustawiamy się na naszym brzegu naprzeciwko punktu „E" i dokładnie w tym miejscu, gdzie stoimy, wbijamy przynajmniej metrowej wysokości patyk. Nazwijmy go punktem „A". Następnie idziemy po linii prostopadłej do linii łączącej punkt „E" z punktem „A". Obie linie tworzą kąt prosty. Idąc odliczamy 20 par kroków i w tym miejscu również wbijamy wysoki patyk. Jest to punkt „B". Nie zmieniając kierunku odliczamy następne 20 par kroków i wbijamy trzeci z kolei patyk. Są to wszelkiego rodzaju napisy lub znaki graficzne, jak strzałki, kreski itd.

USA Wschodnie Wybrzeże